Importante!!: A solicitude das extraescolares gratuitas subvencionadas pola Concelleria de Educacion mandarase de forma independente por parte do colexio. 

Pre- Inscrición ActiVidades ExtraescolareS Promovidas pola ANPA

kaRaTe

CooKing

BalonCestO
PequeBasKeT
MaNualiDadeS           PinTurA
FuTboL SaLa 

PequeFutbol

ObraDoiro            CienciaS

INFORMACIÓN  IMPORTANTE OBRADOIRO DE CIENCIAS

Participación no  XXV Día Da Ciencia Na Calle, Parque de Santa Margarida  ( A Coruña) 

1º OBRADOR 24 OCTU- 7NOV-5DIC-9ENE-6FEB-5MAR-2ABR-7MAIO 

DOUS HORARIOS 15:35 a 16:35 ou de 16:35 a 17:35 ( só no caso de que a demanda sexa moi alta)


1º HORARIO DE 15:35 A 16:35 ESGOTADO!!! 

SÓ QUEDA 2º HORARIO! 

Mais información do obradoiro facendo clic na imaxe

*OBRADOIRO DE CIENCIAS, DIVULGACIÓN CIENTÍFICA,DADA A ALTA DEMANDA DE ESTE OBRADOIRO HABERÁ DOUS TURNOSE ASI OS/AS NENOS/AS QUE TEÑAN ACTIVIDADES A PRIMEIRA HORA NON PERDERÁN A CLASE, PODENDO ALTERNAR AS DUAS COUSAS, SEMPRE E CANDO SE CONSIGA O MINIMO DE NENOS/AS (15) PARA FORMAR AMBOS GRUPOS. UN SAUDO E GRAZAS!! 

*Coa miña aceptacion autorizo a ANPA CEIP A PONTE a incorporar os meus datos a una base de datos de xestión exclusiva pola Asociación, co compromiso explícito da NON cesión dos meus datos a terceiros. Os datos emplearanse exclusivamente para a mellora da comunicación da ANPA CEIP A PONTE cos seus asociados. De acordo coa LO 15/1999 ten dereito en calquer momento a acceder, rectificar ou cancelar os datos referidos a miña persoa na seguinte dirección: ANPA CEIP A PONTE PASEO ALVARO CUNQUEIRO 29 27004 LUGO. A directiva da asociación reservase o seu dereito a utilizar as imaxes individuais ou de grupos dos asociados con fins promocionais. Conforme a Ley 3/1997, os que non desexen ser fotografados ou gravados, expresaran o seu dereito na dirección antes sinalada. Pode consultar a política de privacidade e protección de datos