Introduce un texto aquí...

Normas para as Actividades 19/20

  1. Durante o curso escolar ofertamos unha serie de extraescolares lúdicas, artísticas e deportivas fóra do horario lectivo  para que os nen@s aprendan mentras se divierten con actividades . 
  2. Todalas Extraescolares tanto da ANPA como do Concello comenzarán o 14 de outubro e   rematarán o 29 de Maio ,no mes de Xuño continuaremos co Servizo de Ludoteca para quen o necesite.
  3. Para poder desfrutar dos descontos como Soci@ nas Extracolares hai que darse de alta antes de que remate o mes de Outubro para poder PAGAR as extracolares como tal.
  4. Do día 26/09 o 09/10 estará aberto o prazo para pre-inscricións ONLINE nas actividades extraescolares da ANPA dende a páxina web www.anpaceipaponte.es Estamos asi intentando incentivar o acceso electrónico. 
  5. As extraescolares serán dadas por riguroso orde de rexistro, xa que o nº de prazas e limitado. No caso de que as Actividades da ANPA tiveran mais nen@s do numero máximo establecido  terán preferencia os soci@s da ANPA
  6. Unha vez revisadas tódalas pre-inscicións, avisaremos de si hai algunha actividade que non se poida realizar por non cubrir os requisitos (nº mínimo de alumnos disposto por monitor/a). Os pre-inscritos serán notificados por email e incluidos no grupo WhatsApp das actividades as que se anotase.
  7. Para pagar as actividades farase por transferencia, na primeira semana de cada mes co concepto de                  " Extraescolar "X" e nome do neno/a" 
  8. Nº de conta : IBAN: ES35 3070 0029 30 6012558711     ( Caixa Rural)

O horario das Actividades e de 15:30 a 16:30, excepto o segundo turno do obradoiro de Ciencias que se fara os xoves correspondentes en horario de 16:35 a 17:35